Cennik

Uwaga! Każdy serwer teamspeak 3 jest objęty ochroną przeciw atakom DDoS do 50+ GB/s. Ochrona realizowana jest do warstwy OSI L1-L7 + własne rozwiązania filtracji dla portów UDP Teamspeak 3 przez Hardware Firewall. Wykorzystywane są wielopoziomowe filtry i mechanizmy analizy ruchu dostosowane indywidualnie pod serwery i usługi TS3Bahu LTD. Całości infrastruktury sieciowo-serwerowej jest redundantna w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług. Jesteśmy ATHP - Autoryzowanym hostingiem teamspeaków 3, potwierdzenie znajduje się na głównej stronie teamspeak GmBH: http://hosting.teamspeakusa.com/ts3_hosters.php?athp=f962f8b56636c7af08a84c59c2e65736